رویداد ها

دسامبر 4, 2023

وبینار دوم با موضوع جذاب خدمات شرکت های مدیریت صادرات

اکسپورتاتور برگزار میکند وبینار دوم با موضوع جذاب خدمات شرکت های مدیریت صادرات (EMC) مدرس:جناب آقای مهندس خوش قلب مالك و مدير عامل شركت Simentone Mühendislik.Ltd […]
نوامبر 13, 2023

وبینار آشنایی با شرکت های مدیریت صادرات

اکسپورتاتور برگزار میکند وبینار با موضوع جذاب آشنایی با شرکت های مدیریت صادرات (EMC) مدرس:جناب آقای مهندس خوش قلب مالك و مدير عامل شركت Simentone Mühendislik.Ltd […]