آیا سوالی دارید؟

برای پاسخگویی به شما به روش ها زیر میتوانید اقدام کنید


آدرس شرکت [نمایش روی نقشه]

مالتپه، جویزلی، برج داپ آدام کوله، طبقه 22، واحد 280، استانبول ، تركيه


آدرس كارگاه

Cumhuriyet Mh. CemalGursel Bulv. Orhan Kemal4.Sk. No 212/A Corlu. Tekirag. Turkiye


آدرس مغازه

Nusratiye Mh. Uveyik Sk. No 12/A Çorlu, Tekirdağ. Türkiye


آدرس ایمیل

info@simentone.com


شماره تماس

(+90)2167662653

(+90)5364353650

برای ما یک پیام ارسال کنید